window.onscroll = function(e) { var scrollY = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; var header = document.querySelector('header'); scrollY <= this.lastScroll ? header.style.visibility = 'visible' : header.style.visibility = 'hidden'; this.lastScroll = scrollY ; }

La Cana golf club

lacana

„A největší kouzlo má hra při západu slunce,“ dodávají jedním dechem ti, kteří považují hru gentlemanů za své největší hobby.