Obyvatelé Dominikánské republiky patří mezi nejpřátelštější a nejlaskavější lidi v celém Karibiku, ne-li na celém světě. Dominikánská republika je multikulturní země, která má více než 8,5 milionu obyvatel.lidé
Dvě třetiny obyvatel žijí ve městech a zbývající část na venkově. Přibližně jedna třetina populace je mladší 14 let a 5 % přesahuje věkovou hranici 65 let. Více než polovina aktivního obyvatelstva pracuje ve státních službách a asi jedna třetina se živí zemědělstvím.