window.onscroll = function(e) { var scrollY = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; var header = document.querySelector('header'); scrollY <= this.lastScroll ? header.style.visibility = 'visible' : header.style.visibility = 'hidden'; this.lastScroll = scrollY ; }

Playa Blanca

playa

Háje kokosových palem, bílý písek je tak jemný a měkký plus tyrkysová voda a modrá slunečná obloha.