window.onscroll = function(e) { var scrollY = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; var header = document.querySelector('header'); scrollY <= this.lastScroll ? header.style.visibility = 'visible' : header.style.visibility = 'hidden'; this.lastScroll = scrollY ; }

Mona Passage (Průchod Mona) je úžina , která odděluje ostrovy Dominikánské Republiky a Puerto Rica . Průchod Mona spojuje Atlantský oceán do Karibského moře , a je důležitá pravidelná lodní trasa mezi Atlantikem a Panamským průplavem .

80 mi (130 km) úsek moře mezi těmito dvěma ostrovy je jedna z nejtěžších cest v Karibiku. To s sebou nese mnoho proměnných přílivových proudů vytvořených velkými ostrovy na jedné straně, písčiny, které se rozšiřují po mnoho mílí z obou pobřeží.